↑ Terug naar Wedstrijdzwemmen

Over de wedstrijdgroep

Watervrienden Lisse doet actief mee aan zwemwedstrijden. Klik op ėėn van de volgende onderwerpen om meer te weten te komen of wedstrijdzwemmen bij Watervrienden Lisse.

Ben je geïnteresseerd? Kom dan zaterdag bij ons kijken. (….en neem gelijk je zwemspullen mee!)

Waarom wedstrijdzwemmen?

Als je zwemmen leuk vindt en graag beter of sneller wilt leren zwemmen, dan is de wedstrijdgroep wat voor jou!

Je traint in een gezellige groep mensen die allemaal met plezier aan het zwemmen zijn. Bij ons is plezier belangrijk, maar… we trainen natuurlijk wel ergens voor. Jezelf verbeteren betekent dat je hard moet trainen. Dit wil niet zeggen dat je elke dag in het water hoeft te liggen, maar wel dat je inzet tijdens de training in orde is. Onze hoofdtrainer werkt met prima uitgewerkte trainingsschema’s. Het is dus erg belangrijk dat je alle trainingen goed mee doet. Dit is nodig om je grenzen te kunnen verleggen, zowel op het gebied van techniek, algemene conditie als persoonlijke ontwikkeling.

Wat heb ik nodig om te gaan wedstrijdzwemmen?

Om bij de wedstrijdgroep te kunnen trainen en aan wedstrijden te kunnen mee doen, moet je minimaal 6 jaar oud zijn en minimaal je B-diploma hebben. Wat je verder nodig hebt is een zwembroek of zwempak en een zwembrilletje. Dat is eigenlijk alles!

Ook handig: een gezonde wedstrijdmentaliteit en de wil om nieuwe dingen te leren.

Op welke dagen kan ik trainen?

Je gaat sowieso op zaterdagochtend trainen. Deze training is namelijk verplichte kost voor elk lid van de wedstrijdgroep. De oudere zwemmers trainen van 7.00 – 8.00 uur en de jongere zwemmers van 8.00 – 9.00 uur. Op maandag-, dinsdag- en woensdagavond kan je nog extra trainen. Op welke avond je het beste past, hangt af van je snelheid en je conditie.

Onze grote groep trainers (met veel zwemmers die zelf nog actief zijn!) komen regelmatig bij elkaar om de trainingen en de groepen zwemmers door te nemen. Ze proberen de groepjes zo goed mogelijk samen te stellen, zodat iedereen lekker kan trainen.

Zaterdagtraining
Op basis van ranglijsten maakt de trainersgroep een indeling in groepen. Bij de 7-uur groep is de positie op deze ranglijst doorslaggevend. Voor wat de indeling van de 8-uur groep betreft, wordt gekeken naar je techniek en de fase van ontwikkeling waarin je je bevindt. Hierbij wordt ook wel naar de ranglijst gekeken, maar deze is minder belangrijk.

De 8-uur groep is onderverdeeld in zes kleinere groepjes, met elk hun eigen niveau. Je verbetert niet alleen de bekende slagen, maar je leert bijvoorbeeld ook de vlinderslag. Ook ga je veel oefenen op keerpunten, starts en estafettes. Spelenderwijs leer je bovendien al heel snel de ‘spelregels’ van het wedstrijdzwemmen. Binnen een paar maanden zal je merken dat je een steeds betere conditie en techniek krijgt, waardoor je makkelijker en sneller door het water gaat.
Elk groepje wordt begeleid door twee of soms zelfs drie trainers. Veel van je trainers zijn zelf wedstrijdzwemmer of vroeger wedstrijdzwemmer geweest. Sommigen komen net het water uitgeklommen van hun eigen training!

Nieuwe zwemmers
Stel, jij komt zaterdag een keer kijken of je wedstrijdzwemmen leuk vindt. Natuurlijk neem je je zwemspullen mee en ga je mee trainen. Onze hoofdtrainer kijkt dan eerst even hoe je zwemt. Hij krijgt dan een goed idee in welke groep je het beste zou passen. Je kan hoe dan ook de rest van de training in die groep mee doen. Mocht er geen ruimte zijn in de meest geschikte groep, dan kom je op de wachtlijst voor die baan. Zodra er ruimte komt, dan bellen we jou of jouw ouders even op. De wedstrijdgroep werkt dus met wachtlijsten per baan om zo vlot mogelijke instroom van nieuwe leden te verkrijgen.

Maandag-, dinsdag- en woensdagtrainingen
Waarschijnlijk doe je op maandag of dinsdag mee aan diplomazwemmen of stickerzwemmen bij de Watervrienden. In plaats hiervan of als extraatje kan je ook een half uur trainen bij de wedstrijdgroep. Als beginnende wedstrijdzwemmer kan je op de dinsdagavond van 20.15 – 20.45 uur mee trainen. De zwemmers en trainers ken je al van de zaterdagtraining. Als je graag op dinsdag wilt mee doen, geef het dan even aan je trainer door.

Op een gegeven moment zullen de trainers van de dinsdagavond aan je vragen of je door wilt schuiven naar de maandagavond. Je bent dan veel sterker en sneller geworden en past dus beter in de groep die op maandag zwemt. De trainingen op maandagavond (19.30 – 20.15) zijn namelijk voor de gevorderden.
Op woensdagavond is van 19.15 – 20.00 uur nog een extra trainingsuur. Ook deze is voor de gevorderde zwemmer en qua niveau vergelijkbaar met de 7 uur zaterdagochtend training.

De trainingssessies op maandag, woensdag en om 7 uur zaterdagochtend zijn groepstrainingen. Van de zwemmers wordt een bepaald niveau qua techniek en discipline vereist. Er is namelijk niet zulke intensieve begeleiding als op dinsdagavond of om 8 uur zaterdagochtend.

Mocht je van trainingsuur willen veranderen of extra trainingen willen volgen, meld dat dan bij de hoofdtrainer. Je verzoek zal dan in de eerstvolgende trainersvergadering besproken worden.

Natuurlijk trainen we om sneller en beter te zwemmen. Dit gebeurt onder het toeziend oog van geschoolde trainers.
Je prestaties van de verschillende wedstrijdslagen worden door de trainers bijgehouden. Op onze website worden alle uitslagen van de wedstrijden geplaatst, zodat je altijd je eigen vooruitgang kunt zien.

Het seizoen begint ongeveer gelijk wanneer de scholen weer na de zomervakantie gaan beginnen. Het loopt door tot aan de zomervakantie. In het seizoen worden verschillende soorten wedstrijden gezwommen. De trainingen worden voor een heel seizoen gepland en ingedeeld om de zwemmers voor bepaalde wedstrijden zo goed mogelijk voor te bereiden.

Wat voor wedstrijden zijn er?

Bij wedstrijden wordt gezwommen in verschillende categorieën. De jongens tegen elkaar en de meisjes tegen elkaar. Vervolgens wordt ook naar leeftijden gekeken. Zo onderscheiden we de groepen: 7 jaar en jonger, 8 en 9 jaar, 10 en 11 jaar, 12 en 13 jaar, 14 en 15 jaar, 16 en 17 jaar, 18 jaar en ouder. Hierbij nemen we de leeftijd die je in een kalenderjaar bereikt. Wordt je bijvoorbeeld in november 2012 10 jaar oud, dan zwem je dus in heel 2012 in de categorie voor 10 jarigen.

Er zijn individuele wedstrijden en ploegenwedstrijden.

Individuele wedstrijden
Laten we bij de individuele wedstrijden beginnen. De belangrijkste individuele wedstrijden zijn de NCS Zwemkampioenschappen. Dit zijn de Nederlandse kampioenschappen van de NCS. Ze vinden altijd plaats op de 2e en 3e zondag van maart. Deelname is vanaf 12 jaar oud.

De trainingschema’s zijn er op gericht om tijdens deze wedstrijden goed te presteren. Ter boorbereiding worden er door de Watervrienden Lisse in december, januarie en februari, limiet- en preparatiewedstrijden georganiseerd.

Jaarlijks zwemmen we In november de clubkampioenschappen. Op één zaterdag wordt er ‘s ochtends en ‘s avonds een wedstrijddeel afgewerkt. Van alle slagen wordt één afstand gezwommen en vervolgens per categorie een klassement opgemaakt. Natuurlijk wint degene die de snelste totaaltijd gezwommen heeft. Deze persoon mag zich dan een jaar lang clubkampioen noemen en krijgt de mooie wisselbeker mee naar huis.

Nog een jaarlijks terugkerende wedstrijd is de jeugdwedstrijd die we in Lisse organiseren. Onze zwemmers tot 12 jaar gaan samen met enkele gastverenigingen te water.

Ploegenwedstrijden

Naast al deze individuele wedstrijden bestaan er ook ploegenwedstrijden. Deelname hieraan kent soms wel en soms geen leeftijdsbeperking.

De belangrijkste ploegenwedstrijden zijn de wedstrijden in de Landelijke ZwemKompetitie (LZK). Er wordt gezwommen op drie zondagen in verschillende afdelingen. Ploeg 1 van de Watervrienden Lisse doet mee in de hoogste afdeling (1) en ploeg 2 zwemt in afdeling 3. Deze wedstrijden zijn heel belangrijk, omdat we als ploeg zo hoog mogelijk willen eindigen.

Om de strijd om het kampioenschap binnen de bond aan te kunnen selecteren we voor Lisse 1 de snelste zwemmers uit hun categorie. Op deze manier wordt een ploeg inclusief reservezwemmers samengesteld. Er wordt geprobeerd om iedereen evenveel te laten zwemmen, al is dat soms lastig als we te veel reserves hebben. Voor Lisse 2 wordt een soortgelijke indeling gemaakt, ook met het doel om iedereen even vaak te laten starten. Gedurende de competitie veranderen de leeftijdscategorieën (jaarwisseling), waardoor de nodige verschuivingen kunnen ontstaan in de ploegen. Zo kan het gebeuren dat je opeens in een druk bezette categorie belandt, waardoor je wat minder kans hebt om mee te doen.

Wanneer je uitgenodigd wordt voor een ploegenwedstrijd is het belangrijk dat je goed kijkt of je wel kan zwemmen. Zo niet, dan moet je dit zo snel mogelijk laten weten zodat we een vervanger kunnen zoeken, want als er niemand voor jou kan zwemmen, verdienen we ook geen punten. Je begrijpt natuurlijk dat dit juist voor deelname aan estafettes erg belangrijk is.

Een serie andere ploegenwedstrijden is de Holland competitie. Deze wedstrijden worden in samenwerking met andere zwemverenigingen in de regio georganiseerd, zoals Hoofddorp, Haarlem, Pijnacker, Almere en Rotterdam. De Holland competitie kent 5 wedstrijden die allemaal in Hoofddorp gezwommen worden. Deze wedstrijden zijn bijzonder geschikt voor de allerjongsten om wedstrijdervaring op te doen. Ook bij deze wedstrijden blijft het van belang om met een zo compleet mogelijke ploeg aan de start te verschijnen.

Een jaarlijks terugkerend pareltje op onze wedstrijdkalender is de uitwisseling met de zwemvereniging uit Bingley uit Engeland. De ploegen uit Lisse en Bingley bezoeken elkaar beurtelings. Het ene jaar gaan wij dus naar Engeland, logeren bij gastgezinnen en doen mee aan hun wedstrijd. Het jaar erop is Bingley bij ons te gast. De zwemmers en begeleiding wordt ondergebracht bij Lissese gastgezinnen. Het weekend staat bol van de activiteiten en natuurlijk is er de internationale wedstrijd. Hieraan wordt bovendien deelgenomen door een Belgische vereniging uit Merksem.

Wanneer mag ik aan wedstrijden mee doen?

De wedstrijdcommissie probeert voor elk lid van de wedstrijdgroep voldoende wedstrijden in het programma op te nemen. Er wordt bijgehouden wie er naar welke wedstrijd gaat, en we proberen daar evenwicht in te krijgen. Soms gaat dat helaas lastig.

Zo kunnen we vaak maar met één ploeg naar een wedstrijd. In dergelijke gevallen wordt er meestal geloot, zoals bij de NCS Sprintwedstrijd en de NCS 100 meterwedstrijd (waar we niet altijd aan mee doen). Ben je in de eerste wedstrijd uitgeloot, dan ga je de tweede wedstrijd sowieso mee.

Voor sommige wedstrijden verlangt de bond bepaalde limiettijden. Bij de Bondskampioenen kan je zonder limiettijden niet meedoen. Ook bij de NCS sprint- en 100 meterwedstrijd wordt door de NCS op basis van je beste tijden van dat seizoen ingeschreven.

We proberen de wedstrijdzwemmers natuurlijk zoveel mogelijk gelegenheid te geven om hun tijden te verbeteren, maar het kan natuurlijk gebeuren dat je gewoon niet bij de snelsten in de bond hoort.

Bij sommige wedstrijd is het aantal starts per leeftijdscategorie beperkt. Het is dus lastig als er bijvoorbeeld twintig jongens van 10/11 jaar oud staan te trappelen om mee te gaan, terwijl er maar vier kunnen starten.

Het komt wel eens voor dat we een uitnodiging van een andere vereniging krijgen waarin gevraagd wordt om een ploeg van een bepaald niveau mee te nemen.

Als een zwemmer afzegt voor een wedstrijd, dan wordt een ander als invaller uitgenodigd. De invalbeurt turven we niet. Deze zwemmer helpt de vereniging namelijk uit de brand. De zwemmer die ingevallen is heeft dus bij een volgende wedstrijd evenveel kans als voor de invalbeurt.

Sommige kinderen mogen niet mee doen aan wedstrijden die op zondag gezwommen worden. Dat is voor de vereniging soms best vervelend. De belangrijkste wedstrijden worden namelijk op zondag gezwommen. Uiteraard respecteren we ieders overtuiging, maar dit betekent niet dat we vervolgens deze kinderen voortrekken bij de wedstrijden die op zaterdag gezwommen worden.

Hoe gaan we naar wedstrijden toe?

Als je bent uitgenodigd voor een wedstrijd, kan dit een thuiswedstrijd zijn (in zwembad De Waterkanten in Lisse) of een uitwedstrijd. Bij uitwedstrijden komen we in heel Nederland aan de start, zoals enkele steden in Noord-Holland, Zuid-Holland, Noord-Brabant, Utrecht, Groningen, Limburg, Gelderland en de Flevopolder. Naar uitwedstrijden reizen we met een bus, onder deskundige begeleiding van een ploegleider en een trainer. Indien dit gewenst is en er voldoende ruimte in de bus aanwezig is, kunnen ouders meereizen. Dit moet natuurlijk vooraf even met de ploegleider afgestemd worden.

De begeleiding draagt zorg voor de zwemmers en zwemsters tijdens de reis, voor, tijdens en na de wedstrijd. Er gaan eigenlijk ook altijd oudere zwemmers en zwemsters mee, die ook (onofficieel) toezicht houden.

Voor uitwedstrijden in de regio maken we gebruik van eigen vervoersmiddelen. De ploegleider regelt de indeling van de auto’s vanuit het clubhuis. Ga er niet klakkeloos van uit dat er voldoende vervoer voor de zwemmers is. In de praktijk moeten we nogal eens het nodige improviseren om iedereen ter plaatse te krijgen, dan kan de ploegleider het vervoer handig en eerlijk proberen in te delen. Het beste is om van tevoren aan te geven wanneer u zou kunnen rijden. Op deze manier hopen we teveel of tekort auto’s te voorkomen en hopen we dat niet steeds dezelfde mensen genoodzaakt zijn om te rijden.

Wat zijn de kosten?

Binnen de wedstrijdgroep heb je te maken met contributie en deelnamekosten voor wedstrijden.

Deelnamekosten voor wedstrijden
De kosten van wedstrijden hangen sterk af van de soort wedstrijd en de plaats waar de wedstrijd gehouden wordt. Bij thuiswedstrijden hebben we als organiserende vereniging te maken met de huur van het zwembad. Bij uitwedstrijden vormen reiskosten een aanzienlijke kostenpost. Daarnaast worden de vereniging bij enkele wedstrijden startgeld in rekening gebracht voor elk nummer dat een verenigingslid tijdens die wedstrijd zwemt. De wedstrijdcommissie tracht de financiën van zowel de deelnemers als van de vereniging zèlf zorgvuldig af te wegen. Afhankelijk van de soort wedstrijd variëren de kosten om aan wedstrijden binnen Nederland deel te nemen van € 3,- tot ongeveer € 7,-. De deelnamegelden moeten vooraf betaald worden. Elke zwemmer krijgt een uitnodiging per mail waarin duidelijk staat vermeld wanneer en bij wie betaald moet worden.

Het afzeggen voor deelname aan een wedstrijd dient uiterlijk op de dinsdag voor de wedstrijd te geschieden, tenzij iets anders op de uitnodiging staat. Als men te laat afzegt voor een wedstrijd, worden de deelnamekosten van de wedstrijd in rekening gebracht.

Ik ben niet meer de jongste, kan ik ook wedstrijden zwemmen?

Natuurlijk kan dat. Een bloeiend onderdeel binnen onze vereniging is het Masterzwemmen. De Masters zijn de oudere zwemmers variërend van 25 tot 65+. Voor deze zwemmers hebben we op dinsdagavond van 20.15 – 21.15 een training te bieden.

De groep zwemmers is erg gevariëerd. Sommigen zwemmen nog wedstrijden, anderen trainen puur om lekker bezig te zijn en de techniek beter onder de knie te krijgen. De trainingen worden hierop aangepast. Je zult dus altijd iets vinden dat bij je past.

Degenen die wedstrijden willen zwemmen bieden we trainingen gericht op conditie en techniek. Hierdoor worden de Masterzwemmers klaargestoomd voor de jaarlijkse Masterwedstrijden. Naast de NCS Masterwedstrijd doen we al jarenlang de wedstrijd in Deurne aan, waarbij de gezelligheid minstens zo belangrijk is als de prestatie.

Ik zwem bij de KNZB. Kan ik ook bij jullie zwemmen?

Bij de NCS hebben we het principe “Zwemmen voor iedereen” hoog in het vaandel staan. Je kunt dus altijd bij ons komen trainen (als er plaats is natuurlijk). Aan het deelnemen van wedstrijden en aan het toekennen van records zijn beperkingen opgelegd.

Tijdens de algemene ledenvergadering van 15 december 2010 is ingestemd met een het opnemen van onderstaande bepaling in het huishoudelijk reglement:

Leden van de wedstrijdgroep die tevens KNZB-lid zijn en deelnemen aan wedstrijden in KNZB-verband mogen mee trainen bij de wedstrijdgroep en deelnemen aan onderlinge WVL wedstrijden.
Echter wordt gedurende een periode tot één kalenderjaar na de laatste deelname aan een KNZB-wedstrijd

  • het lid niet opgesteld in NCS verband;
  • het lid niet ingeschreven bij de clubkampioenschappen;
  • geen enkel door het lid verbeterd club en/of bondsrecord gehonoreerd.

Wij zijn vrijwilligers, u ook?

De wedstrijden worden georganiseerd en geleid door ervaren en gediplomeerde officials. Hieronder verstaan we wedstrijdcommissieleden, trainers, tijdwaarnemers, keerpuntcommissarissen, kamprechters, starters, jurysecretarissen en de scheidsrechters, Deze mensen zijn allen vrijwilligers. Vaak zijn het ouders van kinderen die op de wedstrijdgroep zitten. Vaders en /of moeders, alle hulp is van harte welkom. Heb je zin om iets te doen? Laat het ons weten!

Mocht je meer informatie willen, kan je de wedstrijdcommissie bereiken via het contactformulier of aanspreken in het zwembad.

watervriendenlisse.nl download