↑ Terug naar Wedstrijdzwemmen

Bondsploeg

Kandidaat bondsploegleden ontvangen een uitnodiging voor de centrale trainingen grotendeels op basis van behaalde prestaties gedurende het lopende seizoen in combinatie met de behaalde resultaten tijdens beide WVNL-Bondszwemkampioenschappen.

Een kandidaat bondsploeglid dient:

  • Minimaal de laatste twee jaar voorafgaand aan de eerste dag van de WVNL-Bondszwemkampioenschappen NCS lid te zijn.
  • Dient op beide dagen van de WVNL-Bondszwemkampioenschappen uit te zijn gekomen.
  • Hierbij dient hij of zij te zijn uitgekomen op ten minste 4 individuele zwemnummers.
  • En daarbij dan ten minste 700 meter te hebben gezwommen.
  • Aan een minimum van 3 overige WVNL-zwemwedstrijden.*
  • Een kandidaat dient ook deel te nemen aan de centrale trainingen indien hij of zij in aanmerking wil komen voor de definitieve selectie.

* Onder WVNL-zwemwedstrijden vallen de volgende wedstrijden:

  • Bonds Zwemkampioenschappen (BZK)
  • Landelijke Zwemcompetitie (LZK)
  • Lange Baan Zwemwedstrijden (LBZ)
  • Master Zwemkampioenschappen (MZK)

De samenstelling van de WVNL- Bondsploeg voor actieve zwemmers hangt in eerste instantie af van de grootte van de selectie. De grootte van de selectie hangt af van het type activiteit (CSIT en overige) waaraan de bondsploeg zal deelnemen. Nadat de grootte van de selectie bekend is kan de CWZ de definitieve selectie gaan samenstellen.

De definitieve samenstelling vindt grotendeels plaats op basis van behaalde resultaten op de beide WVNL-Bondszwemkampioenschappen. Bij twijfelgevallen worden ook de onderlinge seizoenprestaties vergeleken en ervaringen tijdens centrale training meegenomen voordat een besluit wordt genomen.

watervriendenlisse.nl download