↑ Terug naar Watervrienden Lisse

Tarief

De contributie wordt per kwartaal geïncasseerd, het bedrag is voor elk kwartaal gelijk en de jaarcontributie (groepsverzekeringspremie, bijdrage NCS sportbond) is in dit kwartaalbedrag opgenomen.

De tarieven per 1 januari 2020 zijn als volgt:

 • De contributie per kwartaal wordt berekend op basis van een prijs per kwartier, waarbij we per soort training verschillende prijzen hanteren: zwemles (€22,–), conditie-zwemmen (€15,–) en wedstrijdtraining (€14,–)
 • NCS jaarcontributie (t.w.v. €18,–) wordt verdeeld over 4 kwartalen geïncasseerd.
 • Voor de wedstrijdtrainingen van zaterdag wordt een korting toegepast, waarbij per training van 4 kwartier betaald wordt voor 3 kwartier.
 • De kaderkorting: voor kaderleden wordt de NCS jaarcontributie betaald door de vereniging.
 • De 1e activiteitskorting voor kaderleden: kaderleden die ook zwemmen krijgen een korting van €15,– per kwartaal.
 • Extra kosten voor Scubadoe les (onderdeel van snorkelen) is €15,– per kwartaal (voor lidmaatschap NOB).

Er dient met het volgende rekening gehouden te worden:

 1. Men is altijd contributie verschuldigd, ook al is men een keer verhinderd.
 2. Voor de hele vereniging (behoudens de maandagavond wedstrijdtraining) geldt gedurende de zomervakantieperiode een zomerstop.
 3. Er is GEEN verschil in contributie voor het 3e kwartaal (zoals vroeger het geval). Dit verschil is nu verrekenend in het vaste kwartaalbedrag.
 4. Klokkers en tijdwaarnemers zijn geen NCS jaarcontributie verschuldigd.
 5. Betaling van de contributie geschiedt per automatische incasso.

Voorbeelden contributies per kwartaal

Zaterdag Maandag Dinsdag Woensdag Donderdag Contributie Soort
X   €46,50 Wedstrijd training
X   €70,50 Zwem ABC les
X X   €136,50 2 x zwem ABC les
X   €49,50 3 kwartier conditie zwemmen
X   €64,50 1 uur conditie zwemmen
X X   €88,50 2 x wedstrijd training

Let op: Bij alle bedragen zit één keer €4,50 NCS jaarcontributie contributie.

watervriendenlisse.nl download