↑ Terug naar Watervrienden Lisse

Tarief

De contributie wordt op jaar basis berekend maar per kwartaal geint, het bedrag is voor elk kwartaal gelijk en de jaarcontributie (groepsverzekeringspremie, bijdrage NCS sportbond) is in dit kwartaalbedrag opgenomen.

De tarieven per 1 juli 2019 zijn dan als volgt:

 • 1e activiteit € 43,00 per kwartaal (incl. 4,50 euro NCS jaarcontributie, conditie- en wedstrijd- zwemmers krijgen € 2,00 korting)
 • 2 x zwemles per week of woensdag avondtraining wedstrijdploeg extra € 38,50 per kwartaal bovenop 1e activiteit (wedstrijdzwemmers krijgen € 2,00 korting)
 • maandag avondtraining wedstrijdploeg extra € 28,00 per kwartaal bovenop 1e activiteit
 • overige 2e activiteit € 25,50 per kwartaal
 • Indien geen gebruik gemaakt wordt van de automatische incasso geldt per kwartaal een extra € 2,50 aan administratieve kosten

Er dient met het volgende rekening gehouden te worden:

 1. Men is altijd contributie verschuldigd, ook al is men een keer verhinderd
 2. Voor de hele vereniging (behoudens de maandagavond wedstrijdtraining) geldt gedurende de zomervakantieperiode een zomerstop. Er is GEEN verschil in contributie voor het 3e kwartaal (zoals vroeger het geval) Dit verschil is nu verrekenend in het kwartaalbedrag.
 3. Op maandagavond gaan de trainingen van de wedstrijdgroep in de zomervakantie periode gewoon door
 4. Kaderleden krijgen een korting van 50% op hun eerste activiteit en zijn geen jaarcontributie verschuldigd.
 5. Klokkers en tijdwaarnemers zijn geen jaarcontributie verschuldigd.
 6. Betaling van de contributie geschiedt per automatische incasso.

Voorbeelden contributie leden wedstrijdgroep: Per kwartaal

Zaterdag Maandag Dinsdag Woensdag Contributie Zie noot
X   41,00 €
X   43,50 € 1)
X   41,00 € 1)
X X   69,00 € 2)
X X   66,50 € 3)
X X   77,50 € 4)
X X X 105,50 € 5)

Let op: Bij alle bedragen zit één keer 4,50 € NCS contributie.
Als je op meerdere dagen zwemt, dan hoef je die maar één keer te betalen

1) De maandagavond is duurder dan de dinsdagavond omdat er in de zomervakantie wordt doorgetraind.
2) De maandagavond is 2e activiteit, daarop krijg je 30% korting.
3) De dinsdagavond is 2e activiteit, daarop krijg je 30% korting.
4) De woensdagavond is geen 2e activiteit als je alleen op woensdag en zaterdag zwemt. De woensdag geeft geen korting.
5) De maandagavond is 2e activiteit, daarop krijg je 30 % korting.

watervriendenlisse.nl download