↑ Terug naar Watervrienden Lisse

Over onze vereniging

Zwemvereniging “De Watervrienden Lisse” is opgericht op 23 januari 1968 en kent sinds de oprichting een actief bestaan. Met ongeveer 400 leden zijn wij één van de grootste verenigingen in Lisse. Wij vervullen een belangrijke rol in maatschappelijk en sportief opzicht. Dat geldt niet alleen voor de gemeente Lisse, maar voor de hele regio. Een groot aantal leden is afkomstig uit de omliggende plaatsen.

Veel van onze leden komen primair om te leren zwemmen en de eerste diploma’s te halen, In een waterrijk land als Nederland is het kunnen zwemmen immers onmisbaar uit het oogpunt van veiligheid. “De Watervrienden Lisse” is niet alleen een opleidingsinstituut voor het elementaire zwemmen. Bij ons is meer te beleven. Zo kun je ook een aantal andere activiteiten beoefenen bij ons: zoals scubadoe  en wedstrijdzwemmen. Ons gezellige clubhuis verenigingsruimte is tevens de thuisbasis van onze wedstrijdgroep. De wedstrijdgroep is ruim 80 leden groot en actief door het hele land met het zwemmen van wedstrijden.

Als vereniging zijn we aangesloten bij de Nederlandse Culturele Sportbond (NCS). Dit is een overkoepelende sportbond, waarbij ruim 250 verenigingen zijn aangesloten. De NCS heeft van oudsher als belangrijkste doelstelling het mogelijk maken van sportbeoefening voor iedereen. Hierbij staat het recreatieve karakter van het sporten voorop, dit in tegenstelling tot de meeste ander sportbonden, waar het wedstrijdelement het belangrijkst is.

Al onze kaderleden, zweminstructeurs en trainers zijn vrijwilligers. Gemotiveerde mensen die hun steentje bijdragen aan grote maatschappelijke behoeften: Elementair zwemmen en sportbeoefening. Duidelijk zal zijn dat “De Watervrienden Lisse” gelijk staat voor maatschappelijk voorbeeld, sportiviteit en veel gezelligheid. Ons motto: “Voor meer dan zwemmen alleen”

watervriendenlisse.nl download