↑ Terug naar Watervrienden Lisse

Lid worden

HOE MELD IK MIJN KIND AAN VOOR ZWEMLES?

U kunt uw kind aanmelden voor de zwemlessen door het onderstaande aanmeldingsformulier in te vullen. Deze formulieren kunt u tijdens zwemuren ook ophalen in ons verenigingsruimte op de 1e verdieping van De Waterkanten.

Ingevulde formulieren kunt u afgeven in de verenigingsruimte of versturen naar de ledenadministratie.

U kunt ook de ledenadministratie mailen.

Het is mogelijk dat uw kind op een wachtlijst komt voor het A-diploma. Hierover kunt u contact opnemen met de ledenadministratie. Voor de andere diploma’s en stickers is er geen wachtlijst.

Voor alle zwemactiviteiten geldt dat u en uw kind eerst eens kunnen komen kijken. Neem gelijk zwemspullen mee, want als het mogelijk is kunt u of uw kind gelijk proef komen zwemmen. Spreek de uurleiding aan ( Ma, Di: Winia Kranenburg, Do: Yvonne Arnoldus) om te overleggen.

Voor de zwemtijden gaat u naar de informatiepagina over de dagen en tijden waarop wij zwemmen.

Informatie over de contributie vindt u op deze pagina onder het tabblad: Hoeveel bedraagt de contributie?

Al onze zwemactiviteiten vinden plaats in sportcomplex De Waterkanten aan de Sportlaan te Lisse.

HOEVEEL BEDRAAGT DE CONTRIBUTIE?

Overzicht tarieven

De contributie wordt op jaar basis berekend maar per kwartaal geint, het bedrag is voor elk kwartaal gelijk en de jaarcontributie (groepsverzekeringspremie, bijdrage NCS sportbond) is in dit kwartaalbedrag opgenomen.

De tarieven per 1 januari 2019 zijn dan als volgt:

 • 1e activiteit € 42,00 per kwartaal (incl. 4,50 euro NCS jaarcontributie, conditie- en wedstrijd- zwemmers krijgen € 2,00 korting)
 • 2 x zwemles per week of woensdag avondtraining wedstrijdploeg extra € 37,50 per kwartaal bovenop 1e activiteit (wedstrijdzwemmers krijgen € 2,00 korting)
 • maandag avondtraining wedstrijdploeg extra € 27,40 per kwartaal bovenop 1e activiteit
 • overige 2e activiteit € 24,90 per kwartaal
 • Indien geen gebruik gemaakt wordt van de automatische incasso geldt per kwartaal een extra € 2,50 aan administratieve kosten

Er dient met het volgende rekening gehouden te worden:

 1. Men is altijd contributie verschuldigd, ook al is men een keer verhinderd
 2. Voor de hele vereniging (behoudens de maandagavond wedstrijdtraining) geldt gedurende de zomervakantieperiode een zomerstop. Er is GEEN verschil meer in contributie voor het 3e kwartaal (zoals voorheen het geval) Dit verschil is nu verrekenend in het kwartaalbedrag.
 3. Op maandagavond gaan de trainingen van de wedstrijdgroep in de zomervakantie periode gewoon door
 4. Kaderleden krijgen een korting van 50% op hun eerste activiteit en zijn geen jaarcontributie verschuldigd.
 5. Klokkers en tijdwaarnemers zijn geen jaarcontributie verschuldigd.
 6. Betaling van de contributie geschiedt per automatische incasso.

Voorbeelden contributie leden wedstrijdgroep: Per kwartaal

Zaterdag Maandag Dinsdag Woensdag Contributie Zie noot
X   40,00 €
X   41,30 € 1)
X   42,00 € 1)
X X   67,40 € 2)
X X   64,90 € 3)
X X   75,50 € 4)
X X X 102,90 € 5)

Let op: Bij alle bedragen zit één keer 4,50 € NCS contributie.
Als je op meerdere dagen zwemt, dan hoef je die maar één keer te betalen

1) De maandagavond is duurder dan de dinsdagavond omdat er in de zomervakantie wordt doorgetraind.
2) De zaterdagochtend is 2e activiteit, daarop krijg je 30% korting.
3) De zaterdagochtend is 2e activiteit, daarop krijg je 30% korting.
4) De zaterdagochtend is geen 2e activiteit als je alleen op woensdag en zaterdag zwemt. De woensdag geeft geen korting.
5) De zaterdagochtend is 2e activiteit, daarop krijg je 30 % korting.

Opzeggingen:

Beëindiging van het lidmaatschap is alleen mogelijk per kwartaal (31 maart, 30 juni, 30 september, 31 december) en dient schriftelijk te gebeuren uiterlijk twee weken voor het einde van een kwartaal bij de ledenadministratie. Er vindt geen restitutie plaats van de verschuldigde contributie.

Contactgegevens Ledenadministratie:

U opzeggen via het contactformulier, dit heeft onze voorkeur.

U kunt ook een brief sturen naar:

Postbus 7
2160 AA Lisse

Al de zwemactiviteiten vinden plaats in sportcomplex “De Waterkanten” aan de Sportlaan te Lisse.

watervriendenlisse.nl download