↑ Terug naar Watervrienden Lisse

Aanmelden/Afmelden

Aanmelden

U kunt u aanmelden door het onderstaande aanmeldings- en incassoformulier in te vullen. Deze formulieren kunt u tijdens zwemuren ook ophalen in onze verenigingsruimte.

Ingevulde formulieren kunt u afgeven in onze verenigingsruimte, of inscannen en mailen naar de ledenadministratie, of sturen naar: Postbus 7, 2160 AA Lisse. U kunt ook de ledenadministratie mailen voor vragen.

Let op: u kunt alleen inschrijven indien u ook het incassoformulier invult!

Afmelden

Beëindiging van het lidmaatschap is alleen mogelijk per kwartaal (31 maart, 30 juni, 30 september, 31 december) en dient schriftelijk te gebeuren uiterlijk twee weken voor het einde van een kwartaal bij de ledenadministratie. Er vindt geen restitutie plaats van de verschuldigde contributie.

U kunt opzeggen via het contactformulier.

watervriendenlisse.nl download