↑ Terug naar Leren Zwemmen

Over leren zwemmen

Wanneer beginnen met leren zwemmen?

Bij de Watervrienden Lisse kan uw kind zwemles krijgen vanaf 4 jaar.

Dit is een prima leeftijd om te beginnen met het watervrij maken van de kinderen. Uw kind start in het ondiepe deel van het instructiebad en wordt al spelenderwijs watervrij door te springen, onder water te duiken en lekker te bewegen in het water. De motoriek van deze jonge kinderen is nog onvoldoende ontwikkeld om de zwemslagen aan te leren.

Tussen de 5 en 6 jaar zijn de meeste kinderen motorisch in staat om de beginselen van het zwemmen aan te leren. Stapje voor stapje leren ze de verschillende zwemslagen. Eerst nog in het instructiebad, maar als de techniek van de schoolslag voldoende onder controle is, mag het langzaam gaan wennen aan het diepe bad. Zien wij dat een kind moeite heeft met de zwemslagen in combinatie met kracht, dan kunnen we er voor kiezen het kind wel in het diepe te laten zwemmen, maar nog wel met een hulpmiddel. Zo kan het in het diepe zwemmen, zonder dat het het ten koste gaat van de techniek.

Een gevolg van het op jonge leeftijd beginnen, is dat het kind vaak ook al op jonge leeftijd de zwemdiploma’s heeft. Prachtig natuurlijk, maar zij moeten wel regelmatig blijven zwemmen om de techniek te behouden en de kracht op te bouwen die nodig is om in moeilijke situaties zich te kunnen redden. Watervrienden Lisse heeft een uitgebreid aanbod om na het behalen van het zwem-ABC door te gaan met zwemmen. Kijk hiervoor bij Zwem-ABC, zwemvaardigheid en stickers.

Is 2 keer zwemmen in de week beter?

Bij de Watervrienden is het mogelijk om twee keer in de week te zwemmen. U kunt kiezen voor twee keer een half uur, verspreidt over twee avonden (maandag en dinsdag) of een uur achtereen op de maandag- of de dinsdagavond.

Een uur achter elkaar zwemmen kan in het begin erg zwaar zijn voor kinderen die nog maar net de sprong hebben gemaakt naar het diepe bad. Maar al snel zien wij dat hun conditie verbetert en dat zij het over het algemeen goed aankunnen.

Kinderen die twee keer in de week leszwemmen, hebben het zwemmen eerder onder de knie.

Mag ik komen kijken bij de lessen?

Iedere laatste maandag en dinsdag van de maand is er kijkavond. Als ouder heeft u dan de gelegenheid om de voortgang van uw kroost te bewonderen.
Waarom hebben wij gekozen voor één avond per maand? Veel kinderen zijn snel afgeleid als de ouders langs de kant zitten. Zij doen het graag goed en kijken regelmatig of mama en papa hen wel ziet. Om dit te voorkomen en u wel de gelegenheid te bieden de vorderingen te zien, zijn wij op dit systeem overgestapt.

Aan de ouders die het tweede zwemuur kijken (19.15 – 20.15 uur), willen wij vragen hun stoel mee te nemen naar het natte terras, vele handen maken immers licht werk.

Kun je lessen inhalen?

Natuurlijk hebben wij liever dat je elke keer komt zwemmen. We vinden het gezellig dat je er bent, maar we vinden het ook belangrijk dat je elke week oefent!

Mocht je een keer niet kunnen zwemmen, dan hoef je dit niet (telefonisch of mail) te melden. Wel is het fijn als je van-te-voren of erna aangeeft waarom je er niet was (vakantie, verjaardag, ziek ofzo).
Ben je voor langere tijd afwezig door ziekte (gebroken been bijvoorbeeld), neem dan contact op met Winia Kranenburg. Dan kan gekeken worden of een regeling getroffen kan worden voor de contributie. Stuur Winia een mailtje of geef het haar door tijdens de zwemuren op maandag- of dinsdagavond.

Als je een keer niet kunt zwemmen op bijvoorbeeld de maandag, dan kan dit helaas niet verplaatst worden naar de dinsdag.

Mag mijn kind al afzwemmen?

Ouders vraag zich vaak af wanneer hun kind mag afzwemmen. Naast de diplomaeisen die gesteld zijn, kijken wij ook naar het kind zelf. Is een kind nog angstig dan laten wij het liever nog niet afzwemmen. Ook als wij denken dat uw kind nog niet toe is aan de volgende groep doordat het nog onvoldoende conditie heeft, wachten we liever 3 maanden tot het volgende diplomazwemmen. In die drie maanden wordt de techniek verbeterd en het kind sterker. Hierdoor zal het kind technisch beter blijven zwemmen en meer plezier beleven aan het zwemmen. Het volgende diploma wordt dan weer sneller gehaald. Kinderen lopen op deze manier zelf de tijd wel weer in.
Kinderen gaan pas afzwemmen als wij er zeker van zijn dat ze het ook gaan halen.

Een andere veelgestelde vraag is hoelang een kind over zijn A-diploma doet. Verschillende factoren zijn hierbij van belang, zoals de leeftijd van het kind. Als een kind al heel jong begint met zwemmen, dan zal het er langer overdoen om het A-diploma te halen. De motoriek is op jonge leeftijd nog niet volledig ontwikkeld. Maar ook het gedrag van het kind is belangrijk. Als het kind nog niet toe is aan het opvolgen van gerichte opdrachten, dan duurt het wat langer voordat het goed gaat zwemmen.

Kinderen die in totaal één uur per week zwemmen bij de Watervrienden en daardoor zwemmen bij twee verschillende zwemleiders, worden altijd even besproken voordat de diplomabriefjes worden uitgedeeld.

Heeft u een specifieke vraag over uw kind, spreek dan gerust de uurleiding aan (Winia Kranenburg). Liever niet de zwemjuf/ meester, zij moeten zich concentreren op het leszwemmen.

Afzwemmen, een feest!

Volgens ons moet het afzwemmen een feestje zijn. Een diploma halen is immers leuk en iets om trots op te zijn! Het A-diploma is vaak ook het eerste diploma dat een kind haalt in zijn of haar leven. Dus dat mag best wat aandacht verdienen. Iedereen is dan ook welkom om zijn (klein-)kinderen aan te moedigen.
Tijdens het afzwemmen worden de kinderen begeleid en wordt hen verteld wat zij moeten doen. In principe slagen alle kinderen. Ze mogen namelijk pas afzwemmen als wij zeker zijn dat ze het ook gaan halen!

De kinderen worden per diploma opgeroepen en gaan als groep afzwemmen. Nadat de kinderen voor diploma A de eerste oefening hebben laten zien (met kleding aan onder een lijn doorzwemmen), mogen zij even rusten en gaan de kinderen voor het B-diploma beginnen. Daarna komen de kinderen voor het C-diploma aan de beurt. Op deze manier krijgen de kinderen tussendoor voldoende rust voordat aan de volgende oefening wordt begonnen.
Winia Kranenburg vertelt door een microfoontje wat de kinderen moeten gaan doen. Aan de rand staat een aantal zwemleiders die de kinderen beoordelen. De meeste kinderen kennen in ieder geval een aantal van hen. Het zijn allemaal mensen die ook lesgeven bij de Watervrienden en gediplomeerd zijn om te mogen beoordelen.
Regelmatig is er een rapporteur aanwezig om te beoordelen of de zwemleiders hun werk goed doen. Dit om het niveau op een hoog peil te houden.

Sommige kinderen die voor het A-diploma gaan afzwemmen zijn heel zenuwachtig. Dit hoeft geen probleem te zijn. We kennen de kinderen goed en ouders hebben het vaak al door gegeven. Met degenen die de kinderen begeleidt, wordt vantevoren door genomen wie extra in de gaten gehouden moet worden. Blijkt dat ze door de zenuwen niet goed begrepen hebben wat ze precies moeten doen, dan wordt dat verderop alsnog beoordeeld. En gaat er één kind niet door het gat? Dan gaat de hele groep opnieuw! En vergeet niet, alles wat de kinderen moeten kunnen bij het diplomazwemmen, hebben ze al laten zien bij het leszwemmen.

Na het afzwemmen van de ABC-diploma’s (duurt in totaal gemiddeld een uur), komen de kinderen aan de beurt die opgaan voor de zwemvaardigheden I, II en III. Deze groep is veel kleiner en de kinderen zwemmen allemaal tegelijk. Elke groep heeft een begeleider die aangeeft wat ze moeten doen.

De overige diploma’s (stickers) worden beoordeeld op de dinsdagavond tijdens het reguliere zwemuur.

Is het A- en B- diploma voldoende?

Sinds 1988 leert iedereen zwemmen volgens het nieuwe Zwem-ABC. Heb je deze drie diploma’s, dan heb je het predikaat ‘zwemveilig’. Je hebt voldoende vaardigheden onder de knie die nodig zijn voor de subtropiche zwembaden en activiteiten op, in en aan het buitenwater.
Landelijk en ook bij de Watervrienden zien we dat vrijwel ieder kind zijn A-diploma heeft. Het aantal daalt echter bij het B-diploma en nog meer bij het C-diploma. Het halen van het complete Zwem-ABC is nog geen gemeengoed onder ouders. Onbekendheid over het Zwem-ABC speelt hierin een grote rol. In de tijd dat de ouders hun diploma haalden, waren het A- en B-diploma voldoende. Deze waren echter anders samengesteld dan het huidige A- en B-diploma. De komst van de nieuwe zwembaden en de vele activiteiten met water stelt andere eisen aan de jonge zwemmers dan in onze tijd. Het nieuwe Zwem-ABC is hierop afgestemd en wordt steeds weer getoetst aan de huidige eisen en zonodig aangepast.

Wij zien ook dat kinderen steeds jonger hun diploma’s halen, wat een goed teken is. Nadeel is evenwel dat jonge kinderen minder kracht en uithoudingsvermogen hebben. Juist zij kunnen wat extra oefening gebruiken, zelfs na het C-diploma. Een zwempartijtje in de zwembaden in Lisse en Sassenheim kunnen zij makkelijk aan, maar houdt u nog een oogje in het zeil in de subtropische zwembaden (wildwaterbaan, golfslagbad) en zeker in de zee?

Zwem-ABC gehaald, wat nu?

Met het Zwem-ABC heb je het predikaat zwemveilig. Dit betekent dat je je goed kunt handhaven in elk (subtropisch-) zwembad en in, op en rond buitenwater.
Het is raadzaam om regelmatig te blijven zwemmen na het halen van het Zwem-ABC. Kinderen in de groei die hun geoefendheid niet op peil houden, lopen de kans dat de opgedane vaardigheden in het water verminderen. Met name als je al heel jong je Zwem-ABC hebt gehaald, is het verstandig nog even door te gaan met zwemvaardigheid I, II, III of het sticker-zwemmen. Je wordt sterker, leert de techniek van het zwemmen goed beheersen en je bent lekker aan het bewegen in het water.

Naast dat je veilig moet kunnen zwemmen in Nederland, is zwemmen ook een hele leuke sport. De Watervrienden biedt de volgende mogelijkheden om je vaardigheden te verbeteren en lekker te blijven zwemmen. Op de dinsdagavond kun je de volgende diploma’s en stickers zwemmen:

  • Zwemvaardigheid 1, 2 en 3
  • Survival 1, 2 en 3
  • Balvaardigheid 1, 2 en 3
  • Wereldzwemslagen 1, 2 en 3
  • Snorkelen 1, 2 en 3

En ben je 6 jaar en je hebt je B-diploma, dan ben je welkom bij de wedstrijdgroep. Hier verbeter je je technieken van de verschillende zwemslagen, je leert keerpunten en een startduik maken. En bovenal leer je natuurlijk heel hard zwemmen. De Watervrienden heeft een gezellige groep jongens en meisjes die regelmatig wedstrijden zwemmen. Lijkt het jou ook leuk? Kom eens kijken!

Vakanties en familiezwemmen, hoe is het geregeld?

Het leszwemmen kent een zomerstop. Deze loopt gelijk met de zomervakantie van Midden-Nederland. De contributie in deze periode valt dan ook iets lager uit. Tijdens de andere vakanties gaan de lessen gewoon door. Behalve op de officiële feestdagen, dan is het zwembad gesloten.
De wedstrijdgroep heeft een andere regeling.

De laatste zwemles voor de zomervakantie is bestemd voor het familiezwemmen. Op deze dag is iedereen van harte welkom: mama, papa, opa, oma broertjes, zusjes, neefjes, nichtjes, buurmeisjes, buurjongetjes. Kom je in het diepe bad zwemmen, dan moet je wel je A-diploma hebben of onder begeleiding van een ouder en liefst met bandjes. De zwemjuffen en meesters lopen rond om toezicht te houden en sommige zwemmen mee met de eigen (klein-)kinderen.
Leden zwemmen gratis (uiteraard), maar iedereen die meekomt, betaalt 50 eurocent.

Hoe meld ik mijn kind aan voor zwemles?

U kunt uw kind aanmelden voor de zwemlessen door het onderstaande aanmeldings- en incassoformulier in te vullen. Deze formulieren kunt u tijdens zwemuren ook ophalen in ons clubhuis “Baan 6”.

Ingevulde formulieren kunt u afgeven in het clubhuis, of inscannen en mailen naar de ledenadministratie, of sturen naar: Postbus 7, 2160 AA Lisse. U kunt ook de ledenadministratie mailen voor vragen.

[important]Let op: u kunt alleen inschrijven indien u ook het incassoformulier invult![/important]

Het is mogelijk dat uw kind op een wachtlijst komt voor het A-diploma. Hierover kunt u contact opnemen met de ledenadministratie. Voor de andere diploma’s en stickers is er geen wachtlijst.

Voor alle zwemactiviteiten geldt dat u en uw kind eerst eens kunnen komen kijken. Neem gelijk zwemspullen mee, want als het mogelijk is kunt u of uw kind gelijk proef komen zwemmen. Spreek de uurleiding aan (Winia Kranenburg, Joke Schakenbos of André Varewijck) om te overleggen.

Voor de zwemtijden gaat u naar de informatiepagina over de dagen en tijden waarop wij zwemmen.

Informatie over de contributie vindt u op de pagina Hoeveel bedraagt de contributie?

Al onze zwemactiviteiten vinden plaats in sportcomplex De Waterkanten.

Kan ik op latere leeftijd leren zwemmen?

Niet alleen kinderen kunnen leren zwemmen bij Watervrienden Lisse. Ook volwassenen kunnen bij ons terecht om te leren zwemmen. Mensen die voorheen geen mogelijkheden hebben gehad om het zwemmen aan te leren, of door een angstervaring nooit aan zwemmen zijn toe gekomen, leren zwemmen bij ons. Wij kunnen u helpen om plezier te krijgen in het water. Iedereen die zijn diploma’s wil halen, is bij ons welkom.

Op de dinsdagavond van 19.45 tot 20.15 uur wordt zwemles gegeven aan volwassenen.
U start in het instructiebad om de eerste beginselen aan te leren.
Later als u het drijven voldoende beheerst, dan krijgt u les in het diepe bad om de slagen verder aan te leren. Zo raakt u in uw eigen tempo vertrouwd met het zwemmen.

Ook u kunt gewoon afzwemmen en het Zwem-ABC halen. U hoeft niet bang te zijn dat u gaat afzwemmen tussen de kinderen. Het diploma-zwemmen voor volwassenen vindt plaats op de reguliere zwemavond. Tenzij u natuurlijk juist graag wilt afzwemmen gelijk met uw eigen kind!

watervriendenlisse.nl download