↑ Terug naar Les zwemmen

Tarief

De tarieven per 1 januari 2019 zijn:

  • 1 keer zwemles van 30 minuten per week kost €42,00 per kwartaal (incl. 4,50 euro NCS jaarcontributie)
  • 2 keer zwemles van 30 minuten per week kost  €79,50 per kwartaal (incl. 4,50 euro NCS jaarcontributie)
  • Indien geen gebruik gemaakt wordt van de automatische incasso geldt per kwartaal een extra € 2,50 aan administratieve kosten

Opzeggingen:

Beëindiging van het lidmaatschap is alleen mogelijk per kwartaal (31 maart, 30 juni, 30 september, 31 december) en dient schriftelijk te gebeuren uiterlijk twee weken voor het einde van een kwartaal bij de ledenadministratie. Er vindt geen restitutie plaats van de verschuldigde contributie.

Contactgegevens Ledenadministratie:

U opzeggen via het contactformulier.

watervriendenlisse.nl download