«

»

apr 18 2016

Watervrienden Lisse en de Gedragscode Zwembranche

Bij Watervrienden Lisse is ieder kaderlid in het bezit van een VOG, een Verklaring Omtrent het Gedrag, afgegeven door het Ministerie van Veiligheid en Justitie. Uit deze verklaring blijkt dat het gedrag in het verleden van onze kaderleden geen bezwaar vormt voor het werken met kinderen.

De kaderleden dienen zich te houden aan de Gedragscode Zwembranche. Elk kaderlid ontvangt deze gedragscode elk jaar aan het begin van het zwemseizoen.

Mochten er zaken zijn die in strijd zijn met de gedragscode dan kunt u contact opnemen met één van de (TC)bestuursleden. Ook bestaat de mogelijkheid om contact op te nemen met het landelijk Meldpunt.

Meer informatie vindt u op de pagina Gedragscode Zwembranche.

watervriendenlisse.nl download