«

»

jun 07 2016

Vertrek Paul Scheps als voorzitter van de Watervrienden Lisse

In de algemene ledenvergadering van 2015 en 2016 is er aandacht besteed aan het vertrek van onze voorzitter Paul Scheps. Niet alle leden zijn aanwezig geweest bij de ledenvergadering. Daarom is besloten om de persoonlijke afscheidsbrief van Paul via de website te publiceren. Natuurlijk is dit ook een oproep om je te melden indien je graag de voorzittershamer van Paul wilt overnemen.

 

Lisse, april 2016

Beste Lezer,

“Wie wordt de nieuwe voorzitter van Watervrienden Lisse?“

Dat lijkt mij de beste zin om deze afscheidsbrief mee te beginnen. Afscheid, omdat ik besloten heb om met ingang van april 2016 mijn functie als voorzitter definitief neer te leggen en het bestuur van de Watervrienden te verlaten. Waarom? Het afgelopen jaar heb ik gezien dat ik de functie van voorzitter zoals ik die voor ogen heb niet langer meer kon combineren met andere uitdagingen die ik zowel zakelijk als privé aan wil gaan.

Met deze brief wil ik iedereen bedanken voor het vertrouwen en de fijne samenwerking. Maar vooral hoop ik dat de brief voor 1 of meer lezers een trigger is om eens te overwegen of een vrijwilligersfunctie niets voor u is ….. en dan natuurlijk wel bij de Watervrienden Lisse en het liefst in de functie van voorzitter.

Het is alweer bijna tien jaar geleden dat ik voorzitter van de Watervrienden Lisse werd. Mijn kinderen waren nog jong en deden aan leszwemmen en wedstrijdzwemmen. In een gesprek met onze huidige secretaris Nanne werd gevraagd of ik eens een keer wilde komen praten tijdens een bestuursvergadering en van het een kwam al snel het ander.

Ik had van jongs af aan al diverse vrijwilligersfuncties in het verenigingsleven vervuld, maar die hadden niets met zwemmen te maken en ik had dan ook geen idee wat er op me af zou komen.

Terugkijkend naar de afgelopen tien jaar heb ik er nooit spijt van gehad dat ik destijds ‘Ja’ heb gezegd tegen de functie van voorzitter. Vooral ook omdat ik in het bestuur en de vereniging omringd werd door enthousiaste mede vrijwilligers.
De commissies die verantwoordelijk zijn voor het leszwemmen, wedstrijdzwemmen en de activiteiten draaien zelfstandig hun eigen activiteiten. Door de bestuurssamenstelling die onder andere bestaat uit vertegenwoordigers van de verschillende commissies was er in de bestuursvergaderingen altijd aandacht voor wat er zich in de commissies afspeelde en probeerden we het beleid hierop aan te passen.
Door penningmeester, PR vertegenwoordiger en natuurlijk secretaris werden ook andere aandachtspunten ingevuld en maak je als bestuur eigenlijk het raamwerk waarbinnen de commissies de zichtbare activiteiten kunnen uitvoeren.

Dit raamwerk wordt beïnvloed door onder andere maatschappelijke ontwikkelingen en als bestuur zet je daar beleid op uit, de ene keer vooral financieel maar de andere keer heb je overleg over huisvesting, overleggen met gemeente en exploitant of over het uitbreiden van de activiteiten. De afgelopen jaren zijn we zo met succes heel wat uitdagingen aangegaan en er liggen nog steeds voldoende uitdagingen in het vooruitzicht.

Om die uitdagingen aan te gaan is het noodzakelijk dat we over enthousiaste vrijwilligers kunnen beschikken en die hoeven echt niet allemaal zwem ervaring te hebben om in deze vereniging te aarden. Ambieer je een andere functie in onze vereniging dan zijn er echt voldoende leuke dingen te doen, daarvoor hoeft u alleen maar te informeren bij het bestuur of 1 van onze vrijwilligers.

Pakt u de nieuwe uitdaging op?

Voor mij houdt het nu na 10 jaar dus op maar de vereniging weet dat ze altijd nog een beroep op me kunnen doen voor incidentele inzet, zoals typist bij een wedstrijd of 1 of ander raar typetje tijdens onze weekendkampen.

Voor nu wens ik de Watervrienden Lisse alle succes toe voor de toekomst en nogmaals mijn dank voor het vertrouwen.

Groeten,

Paul Scheps

watervriendenlisse.nl download