«

»

mrt 05 2015

Sportcomplex De Waterkanten (brief aan leden)

Beste leden van de Watervrienden Lisse,

Het is bijna zover dat we ons nieuwe zwembad en dito verenigingsruimte mogen betrekken. We krijgen dan werkelijk een schitterend zwembad met eigen inpandige verenigingsruimte. Achter de schermen is het bestuur al sinds 2006 inhoudelijk met vooral de gemeente bezig omtrent dit nieuwe bad en met name de verenigingsruimte. De zwemverenigingen hebben destijds gezamenlijk aangestuurd om de grondoppervlakte van de drie aparte eigen verenigingsgebouwen, die we tot voor kort bezaten rondom het zwembad ‘De Lis’, op te geven in ruil voor een inpandig te gebruiken verenigingsruimte met vergaderruimte. Een ruimte welke wij als zwemverenigingen ongewijzigd t.o.v. ons huidige ruimtegebruik willen gaan gebruiken voor onze normale verenigingsactiviteiten, vergaderingen, voorbereidingen en cursussen.

Samenwerking met gemeente wordt beloond met beperkingen

Het afgelopen jaar is helaas gebleken dat van gemeentekant ons steeds meer beperkingen opgelegd worden. Deze betreffen in algemene zin het opleggen van beperkingen in de gastvrijheid die wij in onze verenigingsruimte juist uit willen dragen om in contact met onze leden en ouders te komen, met als doel een warme vereniging te blijven waar leden graag bij willen horen. Specifiek zijn deze opgelegde beperkingen als volgt:

  • de verenigingsruimte is niet vrij toegankelijk:
    • tijdens het leszwemmen (1e verenigingsactiviteiten op de maandag, dinsdag en donderdag avond)
    • tijdens zwemwedstrijden (voor zowel ouders, bezoekers alsook bezoekende zwemmers en begeleiders..NB: dit zal maximaal 4 keer per jaar voorkomen)
    • bij diplomazwemmen ( zal 2 a 3 keer per jaar voorkomen)
  • er mogen alleen consumpties in onze ruimte verkocht worden aan leden (en dus niet aan bijvoorbeeld ouders van leden)

Hoewel wij de gronden van deze besluiten nog steeds niet kunnen begrijpen en het vooral gezien de ligging van de verenigingsruimte echt een gemiste kans vinden is dit toch de insteek van de gemeente om in het nieuwe bad mee van start te gaan. Wel is de toezegging van de gemeente gedaan dit rond de zomervakantie te evalueren om te kijken of de regels in de toekomst toch verruimd kunnen worden.

Onderteken onze online petitie: Gemeente Lisse en Sportfondsen Lisse: Hou zwemmen in Lisse leuk!

Last minute besluit: andere tijden

Een nog groter issue wordt ons sinds kort opgelegd door Sport Fondsen Lisse (SFL). Na meer dan 45 jaar het oude bad gehuurd te hebben vanaf 18:30 uur heeft SFL na 1 inhoudelijke bespreking met de verenigingen besloten om de ingebruikname van het nieuwe bad aan te grijpen om deze aanvangstijd te wijzigen naar 18:45 uur. Samen met de andere zwemverenigingen hebben we getracht dit bij SFL en gemeente aan te vechten, maar de gemeente heeft aangegeven hier niets in te kunnen doen.

Wij begrijpen dat deze wijziging van de starttijd voor al onze leden gevolgen heeft, waarbij vooral de gevolgen voor onze jongste leszwemmers misschien nog wel de grootste zijn. Toch hopen wij dat u inziet dat wij hier echt in gedwongen worden en dat u onze vereniging trouw blijft als lid ook wanneer de starttijd van al onze activiteiten een 15 minuten opschuift.

Strijdvaardig

We geven ons nog niet gewonnen en zullen via pers en gemeenteraad trachten om de beperkingen en wijziging van starttijd ongedaan te maken. We verzoeken u dan ook vriendelijk om ons uw steun te betuigen middels het invullen van een online petitie welke wij ter beschikking zullen stellen via onze website (www.watervriendenliss.nl). Mocht u niet over de middelen beschikken om hier uw steun te kunnen betuigen, dan voorzien wij nog een handtekeningenlijst waarop u kunt intekenen tijdens onze verenigingsuren.

Onderteken onze online petitie: Gemeente Lisse en Sportfondsen Lisse: Hou zwemmen in Lisse leuk!

Mooie kant niet uit het oog verliezen

Los van deze perikelen zullen wij  u binnenkort nog een persoonlijke brief sturen met een meer feestelijke boodschap, namelijk de uitnodiging voor de opening van het sportcomplex en een strippenkaart waarmee u of uw kind in de eerste weken wekelijks een leuke attentie ter gelegenheid van deze opening kan ophalen bij de bar van onze nieuwe verenigingsruimte.

image005

zwembad verenigingsruimte

Want laten we wel wezen, nadat u het nieuwe sportcomplex bezocht heeft zult u het vast  met ons eens zijn dat het wel een schitterende aanwinst is waar we hopelijk vele meters met veel plezier en succes in zullen zwemmen.

In het vertrouwen u hiermede voldoende te hebben geïnformeerd,

 

Vriendelijke groet,

Namens het Bestuur van Watervrienden Lisse,

Paul Scheps

Naschrift: deze brief zal op naam verzonden worden naar de leden.
Zie ook:

watervriendenlisse.nl download