«

»

jan 12 2015

Nieuwjaarswens 2015

Namens het bestuur van de watervrienden Lisse wens ik al onze leden een gezond en sportief 2015 toe.

Het nieuwe jaar is begonnen en ligt vol kansen en uitdagingen voor ons. We hebben het afgelopen jaar na gezellige activit…eiten en mooie sportieve prestatie’s afgesloten met een fantastische reunie waar veel oud leden elkaar weer eens kwamen opzoeken. Hieruit blijkt maar weer met hoeveel plezier ook oud leden nog steeds naar onze vereniging kijken. Enkele leden van de wedstrijdgroep gingen nog even langs bij serious request in Haarlem om daar een kleine bijdrage in te leveren welke bijeengezwommen was tijdens en na de 100×100 meter in IJmuiden.

De focus voor de komende tijd ligt op het nieuwe bad en de nieuwe verenigingsruimte. Er moet nog veel afgestemd worden met de gemeente en SFL omtrent het gebruik van de nieuwe accomodatie. De afstempunten zijn wel duidelijk, maar inhoudelijk hebben we nog geen overeenstemming over een aantal belangrijke punten. Vooralsnog gaan we er vanuit dat we deze punten in goede harmonie met de betrokken partijen oplossen en dan liggen de kansen open.

Want laten we wel wezen, het nieuwe zwembad ziet er fantastisch uit en geeft juist hoop voor de toekomst om ons ledental positief te beinvloeden en de zwemsport in Lisse een extra impuls te geven.

zwembad verenigingsruimte

Belangrijk bindend element daarbij is natuurlijk de nieuwe verenigingsruimte welke mooi gesitueerd is langs het nieuwe wedstrijdbad boven de mooie tribune. Een kleine subcommissie houdt zich (ook weer samen met de andere 2 zwemverenigingen) bezig met de inrichting van de nieuwe verenigingsruimte en we hopen in de eerste helft van januari overeenstemming te krijgen met de gemeente en de inrichtingsplannen openbaar te maken.

En dan zouden we nog deze winter al van het nieuwe bad gebruik kunnen maken. Vanuit SFL is aangegeven dat de openingsdatum is gesteld op 20 maart. Nog iets meer dan 2 maanden dus alvorens de nieuwe accomodatie te betreden.

Volop kansen en toekomst perspectief dus. Laten we hopen op een succesvol jaar met mooie activiteiten voor onze commissies.

Vriendelijke groet,

Paul Scheps
Voorzitter Watervrienden Lisse

watervriendenlisse.nl download